Menu Sluiten

Postkantoorsituatie in Gran Alacant verbetert

Volgens een recente bijeenkomst in de gemeente Santa Pola is de verbetering van de postdienst en het plaatselijke postkantoor in Av. Escandina via in Gran Alacant werd besproken.

Alle betrokken partijen evenals de burgemeester van Santa Pola Loreto Serrano woonden de vergadering bij. Het afgelopen jaar heeft de gemeente meermaals gewezen op het probleem van de postdienst in Gran Alacant, waarover talrijke klachten zijn ontvangen van zowel de buurtvereniging als particulieren.

Afgesproken werd dat er een voorstel zou worden ingediend om de postdienst aan te passen en te verbeteren. voorzieningen en de mogelijkheid tot verruiming van de openingstijden.

Daarnaast hebben alle partijen afgesproken om samen te werken aan een efficiëntere distributie, wat soms wordt belemmerd door de nummering, bewegwijzering en ligging van de verschillende urbanisaties. Het voorstel om “CityPaq”-inzamelpunten op te zetten om de hoeveelheid post te verminderen, wordt ook overwogen.

Gran Alacant heeft momenteel een geregistreerde bevolking van bijna 10.000 mensen, maar in werkelijkheid wonen er veel meer burgers in Gran Alacant wanneer buitenlanders en tweede huizen wordt rekening mee gehouden. Deze situatie, evenals de toename van online handel, leidt tot een toenemend aantal pakketten en post.