Meny Stäng

Postkontorssituationen i Gran Alacant förbättras

Enligt ett nyligen möte i Santa Pola Town Council har förbättringen av posttjänsten och det lokala postkontoret i Av. Escandina via Gran Alacant diskuterades.

Alla berörda parter samt borgmästaren i Santa Pola Loreto Serrano deltog i mötet. Under det senaste året har rådet upprepat flera gånger problemet med posttjänsten i Gran Alacant, som många klagomål har inkommit från både grannskapsföreningen och privatpersoner.

Man enades om att ett förslag skulle läggas fram för att anpassa och förbättra faciliteter och möjligheten att förlänga öppettiderna.

Dessutom kom alla parter överens om att samarbeta för att uppnå effektivare distribution, vilket ibland hindras av numreringen, skylten och placeringen av de olika urbaniseringarna. Förslaget att inrätta samlingspunkter för ”CityPaq” för att lindra postvolymen övervägs också.

Gran Alacant har en nuvarande registrerad befolkning på nästan 10 000 personer, men i verkligheten bor det många fler medborgare i Gran Alacant när utlänningar och andra hem beaktas. Denna situation, liksom ökningen av onlinehandeln, leder till en ökande mängd paket och post.